Kuvat

Kevät 2019

Uudistushiehot ja Olympia-sonni -18

Kyyttöjä l. itäsuomenkarjaa

Syksy 2015kuvia avointen ovien illasta 2017

mirella

Lallin herkkuhetki